>> Какво трябва да знаем за икономично осветление?

Чрез автоматично управление на осветлението в жилищните, административните или промишлените сгради се постига значителен икономически ефект, който се отразява както в реализирането на икономия на електрическа енергия (до 50% от разходите за осветление), така и в значително удължаване живота на електрическите лампи и устройства. Това се постига с инсталиране на датчици за отчитане на присъствие (датчици за движение), които включват осветлението при регистриране на определен вид активност в помещението например присъствие на човек.


Категории
Продукти
ПромоцииSkype Me™!
гр.София
0878 / 83 22 70
0895 / 34 84 25

Продукти