>> Какво трябва да знаем за домофонната система?

Домофонната система  ограничава и контролира достъпът на външни хора в дадена сграда, като отварянето на входната врата и управление на осветлението в стълбището се осъществява от домофона, без да се налага напускане на апартамента. Към системата може да бъде интегриран модул за контрол на достъп, който заменя необходимостта от ключове с удобни карти или чипове. Монтажа им се осъществява при стандартно окабеляване по БДС, което позволява съвместимост във всички видове строителство.

Всяка домофонна система се състои от три основни възела:

Входно домофонно табло с имената на живущите в сградата, поставено извън нея обикновено до нейния вход.
Индивидуални домофонни апарати , обслужващи определен брой отделни индивидуални ползватели (абонати) на системата в сградата.
Комутационен и енергозахранващ блок (домофонна централа) , оформян като самостоятелен възел и най-често монтиран в главното електрическо табло на сградата.

Принцип на действие на домофонната система :
Натискането на бутон от входното домофонно табло предизвиква повикващ сигнал в съответния етажен индивидуален домофонен апарат. Търсеният абонат вдига слушалката и след провеждане на разговора може да натисне бутона за задействане на ел. бравата на входната врата за да я отвори.Системата също така предоставя възможност за включване на стълбищното осветление от домофонната слушалка.
Категории
Продукти
ПромоцииSkype Me™!
гр.София
0878 / 83 22 70
0895 / 34 84 25

Продукти